پیدا

نامه ای به عزیزم .

درخواست حذف اطلاعات

بنام خداوند بخشنده مهربان محضر مبارک عظیم الشأن انقلاب ی ایران و فرماندهی معزز کل قوا با عرض درود و سلام به پیشگاه یگانه منجی عالم بشریت آقا زمان ( عج ) درود و سلام به روح پرفتوح قدس السره الشریف، معمار و بنیانگذار نظام ایران درود و سلام به ارواح طیبه ی ، از صدر تا ی گلگون کفن انقلاب ی ایران درود و سلام به محضر خانواده های معزز ، جانبازان ، آزادگان، و ایثارگران سرافراز میهن ی درود و سلام به محضر خانواده های محترم سربازان جان برکف نیروهای مسلح، اعم از سلحشور و قهرمان. و همچنین درود و سلام به پیشگاه ملت شریف و شهید پرور ایران ی عزیزم، فرزند زهرای مرضیه سلام الله ، توفیق یافتم تا به این بهانه خالصانه ترین سلامم را که از تک تک سلولهای وجودم سرچشمه میگرند را، از صمیم قلب تقدیم حضور مبارکتان نمایم. سلامتی و طول عمر پر برکات برای آن جانباز سرافراز وطن، عزیز و فرزانه را از درگاه ایزد متعال مسئلت مینمایم . عزیزم، اکنون که تصمیم گرفته ام با قلبی آکنده از اندوه با حضرتعالی درد دل نمایم، از نیمه شب گذشته و به اذان صبح نزدیک میشوم ، در سکوتی غمگین دست به قلم بردم تا آنچه را که قلب من و دیگر هم وطنان را آزرده است را به عرض معظم له برسانم، بلکه چاره ای بین د تا مرهمی باشد بر این دردها. عزیزم ، در طول چند دهه گذشته هرگاه کشتی انقلاب در مسیر خود با موانع رو برو میشد با درایت و هوشمندی جنابعالی موانع را بخوبی پشت سر گذاشته. اکنون دریا بخاطر تعدادی معدود فاسد و گنا ار که در بین سرنشینان مخفی شده اند بسیار طوفانی ومتلاطم به نظر میرسد. اگر این مفسدین و گنه کاران شناسایی و به دریا ریخته نشوند. خشم دریا فروگذار نخواهد بود و همه سرنشینان این کشتی اعم از گن ار و بی گناه غرق خواهند شد. از محضر آن عزیز و فرزانه استدعا دارم برای مدتی از بسم الله الرحمن الرحیم استفاده نفرمائید و از نام مبارک بسم الله القاسم الجبارین استفاده کنید. تا گن اران بفهمند خداوند همیشه رحمان و رحیم نیست. بلکه برخی مواقع با خشم خداوند مواجه خواهند شد. مسدعیست امر مقرر فرمایند قوه محترم قضایی انقل عمل و با مفسدین اقتصادی از هر طیف و گروهی که هستند، و عرصه تنفس را بر پا ها و قشر محروم جامعه تنگ کرده اند انقل برخورد نمایند. انقلاب سال 57 را افراد وابسته به دربار پهلوی و قشر مرفه جامعه بوجود نیاوردند. بلکه به گفته فقید کبیر همین پا ها و قشر محروم بوجود آوردند. اکنون این پا ها و قشر محروم جامعه از حکومت ی خود انتظار دارند تا انیکه در طول چهل سال گذشته پا روی خون گذاشته اند، با راند خواری ، و فساد اقتصادی بیت المال مسلمین را غارت و چپاول کرده اند و ارزش پول ملی را در سطح جهان بی ارزش نموده اند به دست عد س شوند، تا نام مبارک بسم الله القاسم الجبارین در خصوص آنها همچون اوایل انقلاب ی اجرا گردد. کافیست امر مقرر فرمایند اسامی و تصاویر این مفسدین اقتصادی از سیمای ایران پخش گردد. و مجازات آنها را برعهده قشر محروم قرار گیرد. مطمئن باشید که ملت شجاع ایران میدانند چگونه با این مفسدین رفتار نمایند. اگر ماهی شوند و به دریا پناه ببرند ، اگر پرنده شوند و به آسمان بروند ، اگر به زیر زمین پناه ببرند آنها را شناسایی ، دستگیر و به دستگاه قضایی تحویل خواهند داد تا عد در مورد آنها اجرا گردد. در این صورت فساد اقتصادی در جامعه ریشه کن خواهد شد و در آینده تمردان و مسئولین دست از پا خطا نخواهند کرد، و این کشتی طوفان زده به ساحل امن خواهد رسید. امید است گستاخی این حقیر در بیان احساساتم مورد عفو قرار گیرد. من الله وفیق . سرباز شما خدابخش فرحبخش. http://kfarahbakhsh. /