پیدا

آیا تاریخ تکرار شدنی هست؟

درخواست حذف اطلاعات

image result for ‫سلام بر حسین‬‎ image result for ‫ع انقلاب ‬‎ image result for ‫ترامپ و ‬‎ related image آیا تاریخ تکرار شدنی هست؟ ممکن است پس از چهارده قرن فردی در نقش یزید و دیگری در نقش عمر سعد ظهور نمایند ؟