پیدا

نشانه های زیر خط فهم بودن!

درخواست حذف اطلاعات

نشانه های زیر خط فهم بودن!

- بر اساس محاسبه یک اقتصاد دان در تهران خانواده های دارای درآمد کمتر از ۴ میلیون تومان زیر خط فقرند. اما آیا جامعه شناسی هم پیدا می شود جرات کند، خط فهم را تعیین کند و تعداد انی که زیرخط فهم هستند را نیز اندازه گیری کند؟ براستی مشکل ما خط فهم است یا خط فقر؟

_ وقتی من سوار ماشین چند صد میلیونی هستم اما ته مانده سیگارم را به بیرون پرت می کنم زیر خط فهمم.

_ وقتی به راحتی و قبل از دست کم یک بار مقایسه بر اساس اعداد و ارقام خود را (ایرانیان) باهوش تر از تمام ملل می دانم زیر خط فهمم.

_ وقتی به فرزندم اجازه نمی دهم که باورهای مرا به چالش بکشد، زیر خط فهمم.

_ وقتی مدت زمانی که صرف دیدن و سریالهای تکراری میکنم از زمانی که برای خواندن کتاب های مفید و تحلیل های کارشناسانه رو مه می گذارم، بیشتر است، زیرخط فهمم.

_ وقتیکه من در طول سال حتی یک کتاب مفید مطالعه نکنم، زیر خط فقرم .

_ وقتی حاضرم برای یک پیتزا به همراه نوشابه و سیب زمینی و سالادش 50 هزار تومان بدهم اما برای ید یک کتاب ۲۰ هزارتومانی دل درد می گیرم، زیر خط فهمم.

_ وقتی ارزش طلا، ساعت و لباسی که به همراه دارم بیشتر از مجموع قیمت کتاب هاییست که در ذهن دارم، زیر خط فهمم.

_ وقتی معیشت دیگران برای من مهم نیست و بخشی از مالم را برای نجات زندگی همسایه، همشهری و هم وطنم اختصاص نمی دهم زیرخط فهمم.

_ وقتی تاریخ نمی خوانم یا نمی دانم و تاریخ را دوباره و بلکه چندباره تکرار می کنم، زیرخط فهمم.

_ وقتی نیم ساعت درباره نحوه لباس پوشیدن خواننده زن یک برنامه تلویزیونی گفتگو میکنم اما حاضر نیستم نیم ساعت خلوت و تفکر کنم زیر خط فهمم.

_ وقتی پارتی بازی، رانت خواهی، کم کاری، کم فروشی، خیانت در امانت و رشوه را راه ثروتمند شدن می دانم و تلاش، کوشش، عرق ریختن، شرافت، وجدان را به س ه می گیرم، زیرخط فهمم.

_ وقتی که با دوربین تلفن همراه مشکلات و نارسائیهای هم وطنانم را برداری و برای رسانه های اجنبی ارسال میکنم ، زیر خط فهمم.

_ وقتی چرندیات و یاوه گوئیهای رسانه های اجنبی را کورکورانه در فضای مجازی منتشر میکنم ، زیر خط فهمم.

_ وقتی که در برابر فرمان خداوند سر خم نمی کنم ولی در برابر وسوسه های سر خم میکنم، زیر خط فهمم.

_ وقتیکه نتوانم حرف حق از باطل را تمیز دهم، زیر خط فهمم .

_ وقتی افراد صفت به مقدسات و باورهای من توهین میکنند و من سکوت میکنم، زیر خط فهمم.

از زیر خط فهم بیرون بیاییم تا از زیر خط فقر بودن نجات پیدا کنیم!

http://kfarahbakhsh. /